Det är inte ovanligt att man vill ta del av information i högre grad än vad man önskar bidra med egen information till andra. Detta är tydligt inte minst när man tittar på internetbaserade tjänster som sociala medier och bloggar. Väljer man att titta på nyheter eller magasin, krävs en viss sakkunskap för att kunna presentera fakta för andra, men när det rör sig om sociala forum och kanaler på internet, krävs egentligen ingenting annat än en vilja att dela med sig av sin vardag. Det är utifrån detta som det blir intressant att titta på hur vi beter oss i sociala medier.

Twitter, som fått sitt egentliga genombrott omkring 2012-2013 i Sverige, läses betydligt mer än vad det används för att publicera egna tweets. Bland de som anger att de bara använder sig av Twitter någon gång ibland, är det 21 procent som läser andras tweets och 10 procent som själva skriver. När man ser på de mer inbitna användarna av tjänsten, är det 6 procent som dagligen läser och 2 procent som skriver dagligen. Internet är till för att kunna dela information över stora avstånd, men vi är tydligt mer intresserade av att ta än av att ge. I vilket fall om man ser till sociala medier och hur de flesta beter sig på internet.

Utveckla din hemsida med WordPress

Det har kommit att hända mycket med funktionaliteten under de över 10 åren som WordPress varit tillgängligt. Moderna WordPressteman är lättare att anpassa, bara som exempel. } Förstärkt struktur och utveckling för exponering är en influens från SEO-branschen. WordPress kan ge dig den potenta webbplats som är nödvändig att ha för att få en bra placering i Google.

Rätt tema eller inte?

Två av de mest oumbärliga byggstenarna i byggande av webb är bilder och funktionalitet. Väljer man ett tema som synliggör dessa två så kan trafiken växa och sidans besökare stannar troligen längre. Billiga eller gratis teman som är open source hittar man massor av. Webben ger exponeringsmöjligheter vilka har potential att skapa stark påverkan och mängder av nya affärsbekantskaper. Detta har medfört att många prioriterar denna kategori av marknadsföring. Omedelbar men samtidigt långsiktig synlighet når man med hjälp av sökoptimering kombinerat med annonsering. Både privata användare och bolag tycker om att posta gallerier för bilder och videoklipp. Det behövs ingen ytterligare programmering tack vare att det existerar massor av plugins för detta ändamål till WordPress. Även om man saknar förkunskaper kan man få upp sitt material på ett tjusigt sätt via ett listigt utformat användargränssnitt.